Български Портал и Регистър за Психолози, Психиатри и Психотерапевти

Настоящият портал представлява регистър на психолози, психотерапевти и психиатри в България.

На него също може да намерите информация и за допълнителни услуги като:

  • life coaching/ business coaching
  • психотерапия на други езици
  • безплатни статии и материали

Ако желаете да бъдете включени в него, моля да се свържете с нас на следния имейл: info@bgtherapy.com.

Ако желаете Ваша статия или информация да бъде включена в настоящия портал, моля изпратете я на info@bgtherapy.com. Всички кредити на автора са запазени, както и контакт и връзка към него.

 

КЛИЕНТИ – моля директно да се свързвате с избрания от Вас психолог/ психотерапевт/ психиатър.

Партньори: Психология на човека

Институт за взаимоотношенията между мъжа и женатa

Терапевтични  подходи  и стратегии за интегриране на децата с аутизъм  

Аутизмът – наричан още една от четирите епидемии на ХХІ век редом …