Бакалавърски Програми по Психология

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 • Специалност: Психология
 • Характеристика: Програмата цели постигането на задълбочено разбиране на психичните феномени, на себе си и на другите от гледна точка на хипотезите, теориите и понятията, разработени в отделните клонове на психологията и водещите парадигми.
 • Форма на обучение: Редовна
 • Адрес: гр. София, ул. „Цар Освободител“ 15
 • Телефон: 02/930 82 00 /централа/
 • Уебсайт: www.uni-sofia.bg

 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

 • Специалност: Психология
 • Форма на обучение: Редовна, Задочна
 • Адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 66
 • Телефон: 073/88 55 05 /централа/
 • Уебсайт: www.swu.bg

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 • Специалност: Психология

 • Характеристика: Завършилите програмата могат да работят в училища, здравни заведения, отдели по човешки ресурси и изследователски институтиции като специалисти по психология.
 • Форма на обучение: Редовна, Задочна
 • Адрес: гр. София, кв. „Овча купел“, ул. „Монтевидео“ 21
 • Телефон: 02/81 10 184, вътрешен 1184 /секретар/
 • Уебсайт: www.nbu.bg

 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

 • Специалност: Психология
 • Форма на обучение: Редовна, Задочна
 • Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ 19
 • Телефон: 062/62 82 16 /Философски факултатет/
 • Уебсайт: www.uni-vt.bg

   

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

 • Специалност: Психология
 • Форма на обучение: Редовна, Задочна
 • Адрес: гр. Варна, к.к. Чайка
 • Телефон: 052/359 569 /катедра Психология/
 • Уебсайт: www.vfu.bg

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 • Специалност: Психология
 • Характеристика: Завършилите специалност Психология получават образователно-квалификационна степен “бакалавър”, с професионална квалификация “психолог”. Те са подготвени за работа в образователната сфера, здравеопазването, правозащитните и правораздавателните органи, армията, социалните грижи, социалното подпомагане и бюрата по труда, както и за широка консултанска практика.

 • Форма на обучение: Редовна
 • Адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24
 • Телефон: 032/261 261 /централа/
 • Уебсайт: www.uni-plovdiv.bg