Условия за включване в портала

В портала на психотерапевтите/ психолозите/ психиатрите могат да бъдат включени практикуващи психиатри, психотерапевти и психолози, които отговарят на настоящите законови изисквания на Република България за упражняване на съответните професии, както и изискванията на съответните професионални организации- БАП (Българска Асоциация по психотерапия) и Дружеството на психолозите в България. Моля да проверите съответно техните изисквания.

Желаещите да бъдат включени в портала да изпратят кратка биография, снимка, област в която на практикуват, контактна информация и града в който практикуват на емайл: info@bgtherapy.com или bgtherapy@gmail.com