Общи условия за реклама

РЕКЛАМА В СТРАНИЦАТА НА BGTHERAPY.COM

 • Над 1500 уникални потребители месечно ще виждат Вашата реклама;
 • Посетителите са предимно психотерапевти, психолози, студенти по психология, клиенти и пациенти, търсещи психологически, психотерапевтични, психиатрични услуги и др;
 • Технически и икономически грамотна и активна аудитория, която е ориентирана в уеб-пространството;

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМА

 • Настоящите Общи условия уреждат условията за приемане и излъчване на рекламни материали на сайта BgTherapy.com. Рекламата се осъществява единствено чрез разполагане на рекламни банери или рекламни карета със съответните размери в зависимост от избраната позиция.
 • Настоящите Общи условия за реклама се прилагат в съответствие с Рекламна тарифа.

 

I. Заявки за реклама

 • Всички рекламни форми се приемат за излъчване след проверка за годност от техническо лице. Bgtherapy.com си запазва правото да отложи кампанията, ако рекламните форми не отговарят на съответните изисквания.

 • Рекламните материали се излъчват по предварително одобрен от страните медиен план-схема за излъчване на рекламните банери. Във всеки план се определят клиент, период, последователност и други условия на рекламирането.

 • Медийни планове се приемат единствено в случай, че позициите са свободни.

 • На рекламодателя се гарантират изпълнение на импресии, а не на кликове. Кампанията протича до изпълнение на заявения брой импресии или се определя във времеви граници – по споразумение между страните.

 •  Кампанията се разполага на всички страници в определените позиции. С цел повишаване на ефективността на кампанията може да се използват до 3 рекламни форми. Кампанията може да бъде осъществена и с текстови карета.

 

II. Рекламни формати и съдържание

 • Рекламното съдържание, вид и качество са отговорност на клиента.
 • Bgtherapy.com си запазва възможността да селектира получените материали.
 •  Екипът на Bgtherapy.com предлага изработка на PR материали, на база предоставени от заявителя материали и информация по желаната тема, срещу съответното заплащане, определено по договаряне.
 •  Приемат се заявки за изработка и корекция на готови банери. Изготвянето на рекламните форми се заплаща 100% авансово. При желание, клиентът би могъл да извършва промени в рекламните форми в хода на кампанията срещу съответното заплащане.

 

III. Авторски права и съдържание

 • Bgtherapy.com не носи отговорност за нарушени авторски и други права от предоставените й за публикуване рекламни форми, както и за реакции на своята аудитория, предизвикани от публикувани в сайта реклами.

 

IV. Заплащане и отстъпки

 •  Рекламодателят / Рекламната агенция превежда сумата по банков път за всяка отделна поръчка преди датата на първото излъчване.
 •  Актуализация на цените се прави на всяко тримесечие на база рейтинга на сайта.
 •  При евентуално намаляване на цените, предвидени в тарифата за реклама, цените на всички предплатени от Рекламодателя/Рекламната агенция поръчки в срока на договора се преизчисляват и привеждат в съответствие с новата тарифа.
 •  Рекламодателят/Рекламната агенция е защитена от евентуално увеличение на рекламните тарифи само в границите на вече платени медийни планове и схеми за излъчване.
 • Всички цени са без добавен ДДС.

 

V. Размери

 • Размери на банерите в пиксели (px) са следните: 600×90, 200×200, 200×70, 200х55, 200х600;
 • Размерите биха могли да бъдат променени по договаряне и да бъдат приведени в съответствие с обичайните стандарти;
 • Графичните банери могат да бъдат статични или анимирани във формат .gif, .jpeg, .png или flash.
 • Банерите са позиционирани на избрани от вас страници или на всички страници на уебсайта.

 

Ако имате нужда от повече информация, или за да направите своята заявка за реклама, моля свържете се с нас на info@bgtherapy.com или попълнете Формата за контакт.