Обучения по Психотерапия

Психотерапевтични  Школи

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОСОМАТИКА И ИНТЕГРАТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ

 • Условия за прием: студенти или завършили хуманитарни науки
 • Продължителност на обучението: 4 години (8 семестъра) – 1470 часа теория, 300 часа практика, 150 часа супервизия, 50-100 часа клинична практика, 100 часа лична терапия
 • Сертификат: успешно завършилите курса на обучение получават сертификат, издаден от Institute of psychosomatics and Integrative Psychotherapy
 • Лице за контакт: Светла Банкова
 • Телефон: 0885264400
 • Адрес: София 1000, ул. “Родопски извор” 53, ап. 1
 • Е-мейл: Info@integrativetherapybg.com
 • Уебсайт: IntegrativeTherapyBg.com

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ

 • Условия за прием: Магистърска степен по Клинична или Семейна психология
 • Продължителност на обучението: 4 семестъра (90 часа/семестър)
 • Сертификат: успешно завършилите курса на обучение получават сертификат, издаден от Българска асоциация по фамилна терапия
 • Лице за контакт: Златка Михова
 • Телефон: 02/983 62 04
 • Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 11, бл. 228 А, вх. 1, ет. 4, ап. 16
 • Е-мейл: zmihova@doctor.bg

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ШКОЛА ПО ПСИХОАНАЛИЗА“

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ШКОЛА ПО ПСИХОАНАЛИЗА“

 • Условия за прием: няма
 • Продължителност на обучението: 120 часа
 • Сертификат: успешно завършилите курса на обучение получават сертификат, издаден от Фондация „Българска школа по психоанализа“
 • Лице за контакт: Светлана Петрова
 • Телефон: 052/61 70 71
 • Адрес: гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ 11, ет.3
 • Е-мейл: fspied@abv.bg
 • Уебсайт: www.fspeid.com

ТРАНСПЕРСОНАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ

ТРАНСПЕРСОНАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ

 • Условия за прием: Студенти или завършили медицина
 • Продължителност на обучението: Модул А – 100 часа, модул В – 50 часа, модул С – 50 часа
 • Лице за контакт: Светлана Иванова
 • Телефон: 0884 87 82 22
 • Адрес: гр. София, ж.к. „Борово“, ул. „Родопски извор“ 45, офис Е2
 • Уебсайт: www.hypnoza.org

ФОНДАЦИЯ „ФАМИЛНИ КОНСТЕЛАЦИИ БЪЛГАРИЯ“

 • Условия за прием: няма
 • Продължителност на обучението: 2 години
 • Сертификат: успешно завършилите курса на обучение получават сертификат, издаден от Фондация „Фамилни Констелации България”
 • Лице за контакт: Недко Недев
 • Телефон: 0899 88 44 15
 • Е-мейл: nedko@familyconstellationsbulgariq.org
 • Уебсайт: www.familyconstellationsbulgaria.org

ДРУЖЕСТВО ПО ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ В БЪЛГАРИЯ

ДРУЖЕСТВО ПО ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ В БЪЛГАРИЯ

 • Условия за прием: Студенти или завършили хуманитарни науки
 • Продължителност на обучението: Базисна програма – 1 година (120 часа), Майсторска програма – 2 години (общо 910 часа теория и практика)
 • Сертификат: успешно завършилите курса на обучение получават сертификат, издаден от Дружество по позитивна психология в България
 • Лице за контакт: Милена Манова
 • Телефон: 0899 17 55 17
 • Адрес: гр. Варна, ул. „Полковник Свещаров“ 5
 • Е-мейл: info@dppb.bg
 • Уебсайт: www.dppb.org

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

 • Условия за прием: няма
 • Продължителност на обучението: 4 години (60 часа практика, 260 часа теория, 20 часа лична терапия, 90 часа супервизия)
 • Сертификат: успешно завършилите курса на обучение получават сертификат, издаден от Българска асоциация по музикотерапия
 • Лице за контакт: Лилия Ахтарова
 • Телефон: 02/980 13 87
 • Адрес: гр. София, ул. „Гурко“ 52
 • Е-мейл: bam@mail.orbitel.bg
 • Уебсайт: www.bulgarianmusictherapy.com

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПСИХОДРАМА И ГРУПОВА ТЕРАПИЯ

 • Условия за прием: няма
 • Продължителност на обучението: етап Собствен опит (200 часа), Първо обучително ниво (600 часа), Второ обучително ниво (600 часа)
 • Сертификат: успешно завършилите курса на обучение получават сертификат, издаден от Българско дружество по психодрама и групова терапия
 • Лице за контакт: Гълъбина Тарашоева
 • Телефон: 0888 20 99 29
 • Е-мейл: orpheuspsychodrama@gmail.com
 • Уебсайт: www.psychodrama-bg.org

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ „К. Г. ЮНГ“

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ „К. Г. ЮНГ“

 • Условия за прием: няма
 • Продължителност на обучението: 4 години
 • Сертификат: успешно завършилите курса на обучение получават сертификат, издаден от БОАП „К.Г.Юнг“
 • Лице за контакт: Красимира Байчинска
 • Телефон: 0899 24 09 16
 • Е-мейл: krassy@cl.bas.bg
 • Уебсайт: www.jungbg.org