Анжелина Ненова – психолог

Анжелина Ненова - психолог

Образование: Магистър „Клинична психология-психоаналитична перспектива“ в НБУ.

Област на професионална пригодност: работи като клиничен психолог-психотерапевт на частна практика с хора с психично страдание следствие  преживяване на траур, раздяла с близък, загуба на здраве, хипохондрия, обсесивно-компулсивно разстройство, реакции на стрес и други невротични разстройства. Извършва психодиагностика за наличие на органични увреди на мозъка, наличие на деменция, психодиагностика на личностовото функциониране, диагностика на когнитивните функции (предимно памет и внимание) и диагностика на IQ (индивидуалният интелектуален коефициент). Психодиагностиката е базирана на стандартизирани методики и служи пред органите за оценка на трудоспособността и комисиите за трудоустрояване по болест – ТЕЛК.

Членство: Дружеството на психолозите в България /RP-0437/; Асоциация „Бългаско психоанарлитично простраство“ /АБПП/, Българско дружество по психодрама и групова терапия /БДПГТ/.  Председател на Фондация ЦЕНТЪР МИНЕРВА

Месторабота: гр. София  1111, ж.к. Гео Милев, ул. Николай Коперник 22, ет.1

Такси:

-Психологическо консултиране -30 лв.

-Психологическо консултиране на хора с ТЕЛК и ЛКК – 15 лв.
-Изготвяне на психодиагностично изследване за преминаване на ТЕЛК – 30 лв.
-Изготвяне  на Експертно становище от психолог, което служи пред органите на различни държавни институции, включително и пред органите на съдебната власт -50 лева.