Елена Енева

Казвам се Елена Енева и съм психолог и обучаващ се психотерапевт. Работя с деца и възрастни при проблеми с общуването и самооценката, тревожност, интернет зависимост, проблеми в семейството, справяне с мъката при загуба на близък и други.

Образование

Магистърска степен от СУ “Черноризец Храбър” Варна
Специалност “Психологично консултиране”

Преминат 4-годишен курс на обучение в Български институт по неорайхианска аналитична терапия – София
Специализация за телесен психотерапевт, предстои дипломиране

Членство в професионални организации

Член на Българско неорайхианско психотерапевтично дружество (БНПД) от 2016 г., което е член на Европейската асоциация по телесна психотерапия

Обучения и тренинги

Квалификационен курс “Арт-терапия, кризисна интервенция при деца, диагностика и консултиране” към Институт за терапия и експресивни изкуства – юни 2016

Курс за работа с поведенчески въпросник за деца на възраст 1 ½ – 5 години към Нов български университет – декември 2016

Международни обучения и тренинги

Международна практика в социални институции в провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия – юни 2012

Семинар “Когнитивно-поведенческа терапия с двойки и семейства” с Франк Датило, Harvard Medical School, април 2013

Курс по функционален анализ с Уил Дейвис, Франция, август 2015

Научни публикации

„Допълнителни и алтернативни терапии при разстройствата от аутистичния спектър – преглед на систематични обзори“ – Енева Е, Искров Г, Стефанов Р – В сборника на Втората интердисциплинарна конференция на тема „Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на стандартната медицина”, Пловдив 2015.

Елена Енева

психолог
0886 135303