Цветелина Ненова- психотерапевт

Психологично консултиране и психотерапия с деца, тийнейджъри, семейства и възрастни. Тревожни разстройства, панически атаки, депресивни състояния, страхови състояния, психосоматични заболявания, поведенчески проблеми при деца, хиперактивни деца и др.

Обучения и квалификации:
•  Магистър психолог по Приложна психология;
• Психотерапевт към Дружеството по Позитивна Психотерапия – одобрено от Българската Асоциация по Психотерапия ( да не се бърка с позитивното мислене, в случая идва от possitum – фактическо, дадено, налично;
•       Обучение „Нарушения в поведението: лъжата, кражбата, бягствата, агресията“ към Асоциация Българско Психоаналитично Пространство;
•       Обучение „Психодраматични техники в помощ на психодинамичния процес“ към ДППТ;
•       Участие в Лятно училище „Симптомът при детето“ към АБПП;
•       Участия в Конференции на ДППТ;
•       Обучение в психотерапевтична работилница „ Детето и семейството“;
•       Член на Дружеството на Психолозите в България, вписан в Публичния регистър с номер BG-RP-1796

За повече информация и връзка с мен:

Тел.0888009019
Гр. Русе, ул.“19-ти февруари“ 1
www.nenovatherapy.com
info@nenovatherapy.com