Александра Найденова – психотерапевт

Александра Найденова - психотерапевтОбразование: „Психология“ към НБУ, гр.София.

Специализации: „Управление и развитие на човешките ресурси” към Училище по Мениджмънт, НБУ, гр.София. „Сравнително религиознание и митология“ към департамента по Средиземноморски и източни изследвания към НБУ, гр.София. Професионална квалификация “Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение” към Международно висше бизнес училище – Българо-датски бизнес департамент.

Уъркшоп програми към Българско общество по аналитична психология К.Г. Юнг (Bulgarian Development Group, IAAP ) и институт „К.Г. Юнг” – гр. Цюрих. Специализация в областта на аналитичната психотерапия към International Association of Analytical Psychology /IAAP/ и Foundation of Analytical Psychology in Eastern Europe, чрез БОАП К.Г.Юнг. Дипломиран психотерапевт с юнгианска ориентация.

Стаж: От 1999 година до сега, работи в областта на индивидуалното, групово и организационно консултиране, управление и развитие на човешкия потенциал, организационно развитие, интерактивни бизнес обучения за развитие на ключови мениджърски и социални компетенции, обучения за личностно развитие.

Терапевтична област: Юнгиански ориентирана психотерапия.

Членство: Член на управителен съвет на Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг (от 2005г. до март 2011г.). Член на Българско общество по аналитична психология К.Г.Юнг. Член на Дружеството на Психолозите в България. Председател на Сдружение Грижа за развитие.

Месторабота: “Аликорн-Консулт” ЕООД

Място на практикуване: гр. София, пл. Славейков № 6, ет.2

Телефон:      Имейл:                                                                       Уеб сайт:
0898508195  alexandra.naydenova@alicorn-consult.com          www.alicorn-consult.com