Милена Младенова- психотерапевт

Образование: НБУ – Психология, бакалавърска степен.

Специализация: Психотерапевтично обучение – Институт по Психотелесна Психотерапия, Неорайхиански аналитичен модел, четиригодишен годишен курс на обучение.  Участия в психотерапевтични тренинги и семинари, индивидуално и групово консултиране,  интервизионни групи, практика по клинична психодиагностика, работа под супервизия.

Курсове: Курсове  по интегративно дишане, хипноза и хипнотерапия.

 Членство: Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество-член на Българската Асоциация по Психотерапия (БАП).

Адрес:       гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Кокиче“ №7

E-mail:       msmladenova@gmail.com

Тел.:         0888 47 59 51