Мирослав Рахнев – психотерапевт

Мирослав Рахнев - психотерапевт

Образование: Магистратура по приложна психология към П.У. „Паисий Хилендарски”.

Специализации: Специализация в Дружество по Позитивна Психотерапия в България /ДППБ/  асоцииран член на  WAPP, WCP, EAP, със специалност- „Позитивна психотерапия”. Дипломиран  психотерапевт със  стаж по специалността над 9години. Работа с метода на позитивната  психотерапия в  индивидуална и групова психотерапия, техники за позитивно мислене и решаване на кризисни и  конфликтни ситуации, за разгръщане на социални умения на личността и групата.

Специализация в HomeoHelp Holistic School със специалност- „Класическа хомеопатия”. Към настоящия момент зачислява свободна доктурантура по „Възрастова и педагогическа психология”.

Фокус на работа: Диагностика и психологическо консултиране на деца и възрастни; Училищно и семейно консултиране; Психотерапия на различни психосоматични разстройства; Кризисна интервенция; Тренинги чрез психотерапевтични методики при работа с деца със специфични потребности. Обучения за разгръщане на творчески потенциал и придобиване на социални умения; Автогенни тренинги и мускулно прогресивни релаксации.

Кабинет за психология, психотерапия и хомеопатия:

гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови”, бл. 33.

Тел. номер: 0888 315 995

Е-mail: m.rahnev@abv.bg

Blog: http://mirorahnev.com/

   Телефон:                              Имейл:                                               Уебсайт:
0888 315 995                   m.rahnev@abv.bg                         http://mirorahnev.com/